Filosofie en bedrijfsvoering

Rousseau Bouw BV is meer dan renovatie en onderhoud alleen. Natuurlijk draait alles hierom in deze zelfstandige onderneming. Maar in de bedrijfsfilosofie wordt minstens evenveel waarde gehecht aan meedenken. Het verstrekken van adviezen waar wij volledig achter staan. Logisch, want wij moeten die ook nog eens uitvoeren, exact volgens planning en begroting. Overigens ook twee niet te verwaarlozen aspecten in dit geheel. Bij een renovatieproject van meerdere woningen maken wij een planning met woningopname, die door ons wordt vertaald naar een werkschema waar, en dit is ook heden ten dage een vrij uniek gegeven, al vanaf de gereedkoming van dit schema vaststaat in welke woning op welke dag welke werkzaamheden zullen plaatsvinden, al is het de honderdste woning.

Pand Sleperweg 44

Een onderneming bestaat vanzelfsprekend niet alleen uit filosofie en kennis; zij werkt vanuit een hoofdzetel en met mensen. Onze hoofdzetel is ons hoofdkantoor, prachtig gelegen in het industrieterrein Beatrixhaven aan de Sleperweg 44.

Hier ligt het hart van onze onderneming met alle voor een flexibele bedrijfsvoering noodzakelijke disciplines gebundeld in een pand. Wij beschikken over een kantoorpand waar directie en vrijwel alle technische en administratieve functies worden uitgevoerd.

Er is een magazijn en loods met diverse materialen voor een van hieruit opererende ploeg van onderhoudsvakmensen, allen uitgerust met voor hun taak geschikte bedrijfswagens. We hebben een machinale timmerwerkplaats waar op zeer korte termijn alle soorten timmerwerk ten behoeve van onze onderhouds- en renovatiewerken gemaakt kunnen worden. Ook prefab betonwerk wordt hier in voorkomende gevallen in eigen beheer vervaardigd.

Verder zijn er diverse magazijnruimten voor opslag en distributie naar de projecten voor schadegevoelige onderdelen zoals bijvoorbeeld (binnen)deuren, keukeninstallaties en postkasten. Een van de magazijnruimten is ingericht met niet meer voorradige en/of verkrijgbare wand- en vloertegels waaruit wij in vele gevallen kunnen putten ter voorkoming van het volledig vernieuwen van tegelwerken. Tenslotte zijn er diverse opslagvoorzieningen voor het meeste niet op de projecten aanwezige materieel en vindt hier tevens een deel van het onderhoud aan ons volledige materieelpark plaats.

Uit het bovenstaande zal duidelijk mogen zijn dat onze opdrachtgevers met ons altijd het onderste uit de kan zullen weten te halen zonder gehinderd te worden door vele indirecte en tijdrovende lijnen en afstanden die in een grotere organisatie een doelmatig zoeken naar oplossingen veelal in de weg staan.

Om een optimaal rendement van alle diensten te realiseren profileert Rousseau Bouw BV zich als persoonlijke partner van elke opdrachtgever. Deze werkwijze heeft geleid tot een aantal vaste opdrachtgevers binnen Maastricht en omgeving.

Wij durven dan ook gerust te stellen dat wij trots zijn op ons personeelsbestand dat uitsluitend bestaat uit, elk op hun eigen vakgebied, uitstekende vaklieden die zeer gemotiveerd met hun werk en bedrijf bezig zijn.

Daarnaast, en dat is voor onze opdrachtgevers natuurlijk van een veel groter belang, is het contact tussen werknemers en bewoners altijd zeer correct en vriendelijk, zodat ook het contact met bewonerscomitÚs, tegenwoordig toch een niet onbelangrijke factor binnen het onderhoud, altijd zeer naar wens verloopt.

Ook voor Rousseau Bouw BV is het niet alleen het casco van het te renoveren gebouw dat telt. Een wel zeer belangrijke factor zijn de bewoners van het te renoveren pand, die toch een aantal weken de ongemakken moeten trotseren, om een weer goed opgeknapte woning te krijgen. De man op de werkvloer kan hier dan een belangrijke rol spelen.

Dit alles is natuurlijk niet in korte tijd gerealiseerd, maar heeft een groei- en selectieproces van vele jaren gevergd. Een proces eveneens dat nooit klaar kan zijn. Nieuwe voorschriften en technieken binnen ons vakgebied vragen van ons een voortdurende bijscholing door middel van doelgerichte cursussen en eigen onderzoeken. Hiernaast zijn ervaringen op de werkvloer een bron van innovatie. Door de compacte en open organisatiestructuur binnen ons bedrijf is er een directe koppeling tussen kantoor en praktijk zodat onze opdrachtgevers profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in het vak.

Terug naar hoofdindex