Aannemersbedrijf Rousseau Bouw BV als bouwteampartner

Werken in bouwteamverband

Een renovatie, onderhoudsproject, verbouwing of renovatie begint niet met het afkappen van de eerste tegels. Met het zichtbaar op gang komen van de productie gaat het bouwproces slechts de uitvoeringsfase in waaraan een ruime voorbereidingsfase is voorafgegaan. Zonder een goede organisatie van de voorbereiding is er nauwelijks te bouwen volgens hoge kwaliteitseisen. In deze fase onderscheiden we in hoofdzaak een drietal partijen zonder welke een project niet tot stand kan komen.

Dit zijn:
- de opdrachtgever;
- de architect;
- de hoofdaannemer.

Indien er als samenwerkingsvorm wordt gekozen voor het bouwteam, dan zullen wij voor de invulling van ons specialisme al onze knowhow zonder enige terughoudendheid ter beschikking stellen. Die inbreng, een bijna ouderwetse vorm van zorgvuldigheid en volledige openheid, levert voor onze opdrachtgevers een perfecte samenwerkingsformule op. De vele, misschien ongedachte, mogelijkheden en optimale efficiency worden door een zo vroeg mogelijke inschakeling van ons bedrijf optimaal benut.

Het sleutelwoord binnen dit geheel is natuurlijk communicatie. Tweezijdige communicatie is in principe altijd een gesprek. Op schriftelijke communicatie kun je nooit direct reageren, ervan uitgaande dat de reactie op de communicatie van invloed is. De bereidheid en bereikbaarheid van de gesprekspartners is hierin van cruciaal belang. Voor ons voldoende reden om vanuit een centraal gelegen vestiging te opereren op een uitsluitend lokale markt, want alleen zo is een optimale communicatie mogelijk.

Uitgangspunt bij onze inbreng is dat in alle gevallen de wensen van onze opdrachtgevers prevaleren. Naast onze primaire inbreng van doelgerichte onderzoeken, kennis en kosten-deskundigheid zal het belang van onze opdrachtgevers op de eerste plaats staan. Door een voortdurend bijblijven en vooroplopen met de nieuwste ontwikkelingen zal elk door ons gerealiseerd project verzekerd zijn van een optimale voorbereiding, uitvoering en afhandeling.

Als hoofdaannemer zijn wij meer dan capabel voor elke renovatie en onderhoudsklus, maar als bouwteampartner haast niet te evenaren.

Terug naar hoofdindex